o mne

HMfoto nie je o mne, ale o Vás a Vaších príbehoch zachytených mojím pohľadom a srdcom
milujem túto prácu